NE CONSTRUIM VIITORUL ÎMPREUNĂ

Această organizație a promovat încă de la înființarea sa interesele studenților, oferindu-le posibilitatea de a evolua pe plan personal, dar și de a-și dezvolta capacitatea de a lucra în echipă.

Pe lângă reprezentarea studenților, organizația facilitează și posibilitatea studenților de a se întâlni și de a se detașa de viața cotidiană prin activități sportive, culturale, distractive.

Activitatea acestei organizații este axată pe reprezentarea studenților din Facultatea de Construcții din cadrul Universității Politehnica Timișoara.

Aceasta este o organizație non-partizană și non-profit, al cărei scop este apărarea și promovarea drepturilor și intereselor studenților prin toate mijloacele de care dispune.

Principalele obiective sunt

să ofere studenților din Facultatea de Construcții posibilități de implicare activă în organizație sau în diverse activități organizate de Organizația Studențească ”Traian Lalescu”;

să organizeze activități adresate studenților din Facultatea de Construcții din Timișoara, utile în dezvoltarea profesională și personală;

să creeze un cadru de colaborare între studenții din Facultatea de Construcții din Timișoara și cei din alte centre universitare;

să creeze un cadru de colaborare între mediul academic, studenți și mediul de afaceri de profil.

Departamentul Financiar (FR) este unul dintre pilonii cruciali ai organizației, fiind cel ce se ocupă de cel mai important aspect al oricărei activități: sponsorizarea.

Departamentul de Resurse Umane (HR) este considerat a fi sufletul și inima organizației, ei ocupându-se de organizarea evenimentelor și conceptualizarea ideilor.

DEPARTAMENTE

Departamentul PR și Imagine transformă imaginația în palpabil și construiesc imaginea OSTL prin materialele pe care le produc.

Departamentul Social Educațional există pentru a asigura îndeplinirea scopului principal al OSTL: reprezentarea studenților și apărarea drepturilor și intereselor acestora, aceștia redactează formularele educaționale și cele care țin de mediul academic.

HAI ÎN FAMILIA OSTL!